Mobilność Polek, czyli szybkość, wygoda i niezależność

14.03.2016

Kobiety podejmują wyzwania i stawiają czoła nowym obowiązkom. Chcą być mobilne, a tym samym niezależne – taki obraz polskich kobiet wyłania się z badania „Mobilna Polka”, przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Volkswagen Financial Services.

Obserwując i  analizując zmiany społeczne, marka Volkswagen Financial Services postanowiła sprawdzić, jak kobiety podchodzą do mobilności i na ile jej potrzebują. Okazuje się, że mobilność w pierwszej kolejności spontanicznie kojarzy się paniom z samochodem, a dopiero później z internetem czy nowymi technologiami. – wskazuje Edyta Barmentloo, Dyrektor Departamentu Marketingu Volkswagen Financial Services. Mobilność według kobiet to również szybkość, wygoda i niezależność. Wyniki badań pokazują, że Polki chcą być mobilne, potrzebują mobilności i częściej niż panowie pozytywnie ją kojarzą.

Zmieniająca się rola kobiet w życiu rodzinnym i zawodowym sprawia, że auto jest dziś dla nich artykułem pierwszej potrzeby. Pozwala ono na swobodne organizowanie swojego dnia i odpowiada współczesnemu stylowi życia oraz rosnącej aktywności pań. Słowo „niezależność”, a także „wolność” i „otwartość” pojawiają się w kobiecym postrzeganiu mobilności bardzo często. Świadczy to o tym, że nowoczesne technologie są dla Polek zdobyczą, którą utożsamiają z własnymi zmieniającymi się potrzebami – mówi psycholożka Małgorzata Ohme, właścicielka portalu Ohme.pl.

Mobilna kobieta a mobilny mężczyzna

Również w pracy panie oceniają swoją mobilność zdecydowanie wyżej niż mężczyźni. Jako mobilne i bardzo mobilne w pracy określa się 81% kobiet i 72% mężczyzn. Najwyżej swoją mobilność określają panie w przedziale wiekowym 36-45 lat. w podejściu do transportu (czyli przemieszczania się) ta grupa wiekowa kobiet również określa się jako najbardziej mobilne. Z czego to wynika?

Czterdziestolatki są mobilne, bo jest to często moment ich najbardziej intensywnego rozwoju zawodowego, gdy wracają do pracy po urlopach macierzyńskich, a dzieci nie wymagają już takiego zaangażowania i opieki. Są jednocześnie otwarte na rozwój i nie ograniczają swojej roli do tak zwanej matki-Polki. Samochód, internet to naturalne miejsca, w  których spędzają czas, nawiązując kontakty, ucząc się i  rozwijając – stwierdza Małgorzata Ohme.

W Polsce prawo jazdy ma 9 mln kobiet i 11 mln mężczyzn. Jednak szybko nadrabiamy braki, bo aż 87% Polek, które nie mają jeszcze uprawnień, planuje w najbliższym czasie rozpocząć kurs prawa jazdy. – podkreśla Edyta Barmentloo. Różnice pomiędzy płciami są widoczne także w dostępie do własnego samochodu. Nadal mniej kobiet niż mężczyzn posiada auto: 44% pań zadeklarowało dysponowanie własnym pojazdem, podczas gdy w  grupie panów jest to 54%. Nic więc dziwnego, że w stosunku do mężczyzn więcej kobiet (57%) deklaruje zakup własnego auta.

Można z tego wnioskować, że pierwsze auto nadal w rodzinach należy do mężczyzny, jednak kobiety stawiają sobie za ważny cel posiadanie własnego, bo to buduje ważną dla nich dziś niezależność. Można to także tłumaczyć większym zaangażowaniem ojców w wychowanie, a więc wykorzystywanie auta do odwożenia na zajęcia dzieci i  pomagania w pracach domowych, typu zakupy czy załatwianie spraw okołodomowych – wymienia psycholożka Małgorzata Ohme.

Mobilna, czyli samodzielna

Odpowiedzi ankietowanych wskazują na dążenie do usamodzielniania się kobiet także w obszarze mobilności. Swobodne używanie samochodu jest jednym z głównych atrybutów, który pomaga im tę potrzebę realizować, zarówno w grupie młodszych kobiet, jak i nieco starszych. Okazuje się, że kobiety bez względu na wiek potrzebują w swoim życiu niezależności także w tej przestrzeni życia.

Dzięki badaniom Volkswagen Financial Services wyraźnie widzimy, że Polki potrzebują mobilności. A mobilność to dla nich wygoda, bezpieczeństwo i niezależność. Dostęp do aut jest dziś łatwiejszy, co odpowiada wymaganiom współczesnych Polek. Nie muszą już one zbierać przez wiele lat na nowy samochód. Zamiast tego za miesięczną opłatą mogą użytkować auto i wymieniać je co 3-4 lata, stosownie do potrzeb. Dodatkowo, użytkując nowy samochód mogą mieć w pakiecie przeglądy serwisowe i ubezpieczenie wliczone w cenę. Nie muszą więc o nic się martwić: mogą jedynie tankować i być mobilnymi tak jak chcą i kiedy chcą – podkreśla Edyta Barmentloo, Dyrektor Departamentu Marketingu Volkswagen Financial Services.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).