Daniel Trzaskowski ponownie wybrany do Zarządu PZWLP

21.03.2016

Przedstawiciel Volkswagen Financial Services od blisko 15 lat związany jest z branżą motoryzacyjną i flotową. W VWFS zarządza Departamentem Finansowania i Zarządzania Flotą, do którego dołączył we wrześniu 2010 roku.

Zarząd PZWLP jest wybierany na dwuletnią kadencję w tajnym głosowaniu podczas Walnego Zebrania Członków. Do jego zadań należy między innymi kierowanie bieżącą działalnością i realizacja projektów Związku oraz reprezentowanie PZWLP na zewnątrz.

Rola PZWLP na polskim rynku flotowym systematycznie rośnie, podobnie jak udział Związku w zakupie nowych samochodów. W 2015 roku jego członkowie nabyli o 15% więcej nowych aut osobowych niż rok wcześniej, a co piąty nowy pojazd firmowy na polskim rynku był kupowany w usługach wynajmu długoterminowego. – podkreśla Daniel Trzaskowski – Wzrost ten jest wynikiem, z jednej strony, dynamicznego rozwoju branży wynajmu, licznie reprezentowanej w PZWLP, a z drugiej – rozwoju samej organizacji, do której w ciągu ostatnich 12 miesięcy przystąpiło 6 nowych firm.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to organizacja zrzeszająca 22 najważniejsze na polskim rynku firmy specjalizujące się w zarządzaniu i finansowaniu leasingiem zakupów firmowych aut oraz w wynajmie krótko-, średnio- i długoterminowym flot samochodowych.


Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).